header-osmo-faqs-a.jpg
OSMO  HJELP  > SPØRSMÅL OG SVAR

SPØRSMÅL OG SVAR

Les våre svar på ofte stilte spørsmål.
Om du ikke finner svar på det du lurer på, kontakt oss på mail: kundeservice@osmonorge.no

Hvordan fargesette gulv?


All tidligere behandling må fjernes. Gulvet slipes i treretningen, avsluttes med P120 - 150 korning. Fjern slipestøv med støvsuger eller tørr klut. Ikke bruk vann, da dette påvirker treet og kan gi skjolder.
Start med et prøveoppstrøk på tilsvarende underlag før hele overflaten behandles.

Produktet omrøres godt før og under bruk. Pass på å ha normal romtemperatur og god utlufting.

Produktene skal påføres tynt med Osmo børste, pensel, pad eller microfiberrull.
På gulv, tak og vegger, start med å jobbe feltvis 3-4 bord av gangen.

Gjør følgende underveis med disse to ulike produktene:

- Hardvoks-Olje Pigmentert:
Etterstryk ved behov med en børste i treets lengderetning hvis det er brukt microfiberrull.
For svakere innfarging kan produktet tørkes av med Easy Pad eller lofri klut.

- Dekorvoks:
Overskytende produkt skal tørkes godt av med Easy Pad eller lofri klut.
På større overflater anbefaler vi å polere inn fargen med Osmo FloorXcenter poleringsmaskin.

La så produktet tørke i 24 timer og sørg for god utlufting.

På flater utsatt for stor slitasje skal det påføres et toppstrøk med fargeløs Hardvoks-Olje.
For å beholde produktenes egenskaper, er det viktig at det legges kun to strøk totalt.
Er det nødvendig å slipe mellom strøkene?


Nei, det er ikke nødvendig å slipe mellom strøkene.
Se alltid over overflaten før påføring av andre strøk og utbred evt. feil, men gulvet skal ikke slipes.
Hvordan behandles eksotiske og harde treslag?


Noen harde treslag som Jatoba eller Merbau er veldig tette i treets struktur og inneholder en høy mengde av naturlige ingredienser, som hindrer produktene å trekke inn i treet. Eksotiske og harde treslag anbefales å behandles med Klarvoks Ekstra Tynn eller Osmo Hardvoksolje 2K.
Hva skjer om man påfører for mye av produktene?


Om for mye av produktene blir påført vil tørketiden forlenges, man vil oppleve en sterkere lukt under tørking og gulvet/overflaten vil bli glatt.

Ved forlenget tørketid pga for mye påført produkt, sørg for god ventilasjon da produktene tørker ved hjelp av oksygen.

Hvis gulvet oppleves for glatt og dette ikke er i tråd med ønsket resultat, må man slipe ned gulvet og behandle det på nytt.
Alternativt kan man vaske gulvet 2-3 ganger med 8016 Vask og Pleiemiddel med halvparten såpe og halvparten vann. Det vil forhindre at gulvet blir glatt for en periode, og dette kan gjentas senere hvis det er behov.
Hva om man påfører for lite av produktene?


Påføres for lite av produktene, spesielt Hardvoksolje på gulv, får man en dårlig slitestyrke på overflaten, både mekanisk og motstandsdyktighet mot væsker.
Kan alle Osmo fargene blandes med hverandre?


Alle fargene innen de forskjellige seriene kan blandes med hverandre for å få ditt eget personlige resultat.
Når kan gulvet tas i bruk?


Som en generell regel kan et behandlet gulv tas i bruk dagen etter påføring av siste strøk med Hardvoksolje, men se til at overflaten er skikkelig tørket.

Overflaten vil bruke ca. 14 dager på å herde fullstendig. Derfor skal man ikke dekke til overflaten med f.eks tepper og lignende innen 2 - 3 uker.
Hvordan skal gulvet rengjøres og vedlikeholdes?


Hvor ofte tregulv må rengjøres avhenger av bruken. I private sammenhenger kan en gang i uken være nok, mens i restauranter og andre høyt trafikkerte områder må man rengjøre daglig.

Vårt rengjøringsett er tilpasset tørr- og fuktmopping av gulv. Vi anbefaler å tørrmoppe gulvet, og kun bruke fuktig mopp ved behov når det er flekker på gulvet.

Vi har også produkter for rens, vedlikehold og renovering.
Hvis man bruker vår Rens- og Vedlikeholdsvoks en til to ganger i året på utsatte områder, så unngår man større renovasjoner.
Hvorfor blir fargen annerledes enn det som er vist i fargekartet?


Fargene i fargekartet og prøvene i butikk må kun ses på som retningsgivende.

Treoverflaten og antall strøk vil påvirke hvordan fargen blir. Det anbefales derfor å gjøre et prøveoppstrøk før hele overfalten behandles.
Inneholder produktene noen skadelige stoffer?


Våre produkter er basert på naturlige oljer og vokser, og den tørkede overflaten er ikke skadelig for mennesker, dyr eller planter.

Etter at overflaten er behandlet og tørket, vil man oppleve en svakt lukt. Dette er lukten av naturlige olje og vokser som har reagert med treet. Løsemiddel som er brukt er renset sprit som oppløses 100% etter ferdig herding. Vi har også løsemiddelfrie produkter.

Produktene er godkjent for bruk på barneleker og er meget motstandsdyktig mot væsker i henhold til DIN 53160.
Hvordan oppbevarer jeg tilbehør og verktøy etter bruk?


Verktøy, kluter og padder brukt til påføring av produktene skal enten renses/vaskes umiddelbart eller legges i en lufttett metallbeholder pga fare for selvantenning.
Må jeg ta et prøveoppstrøk?


Ja, du bør alltid ta et prøveoppstrøk på tilsvarende underlag du skal behandle før hele overflaten behandles. Treoverflaten og antall strøk vil påvirke hvordan fargen blir. Våre forhandlere selger prøveposer av de fleste farger i Hardvoks-Olje og Dekorvoks.
Posene på 5 ml dekker ca. 25 x 30 cm, og har en QR-kode med bruksanvisning.
Hvordan behandle ubehandlet benkeplate?


Slip overflaten lett i treets lengderetning med slipepapir P120-P150 for å sikre en jevn og fin overflate. Fjern slipestøv med støvsuger eller en tørr klut. Ikke bruk vann da dette påvirker treet og kan gi skjolder.
Påfør et tynt strøk med produktet i lengderetning med en pensel eller pad. Poler med Osmo Easy Pad for svakere innfarging ved bruk av produkt med farge.
La overflaten tørke etter anvisningen på boksen, før du legger andre strøk med fargeløs Hardvoks-Olje. Benkeplaten skal ha to strøk totalt. Ved bruk av Hardvoks-Olje Pigmentert eller Dekorvoks i første strøk, skal fargeløs TopOil legges som andre strøk.
Hvordan skifte farge på tidligere behandlet benkeplate?


For å få et jevt og bra resultat med ønsket farge, må benkeplaten slipes helt ned og avsluttes med slipepapir P120-150 i treets lengderetning før ny farge påføres.
Fjern slipestøv med støvsuger eller en tørr klut. Ikke bruk vann da dette påvirker treet og kan gi skjolder.
Påfør et tynt strøk med produktet i lengderetning med en pensel eller pad. Poler med Osmo Easy Pad for svakere innfarging ved bruk av produkt med farge.
La overflaten tørke etter anvisningen på boksen, før du legger andre strøk med fargeløs Hardvoks-Olje. Benkeplaten skal ha to strøk totalt. Ved bruk av Hardvoks-Olje Pigmentert eller Dekorvoks i første strøk, skal fargeløs TopOil legges som andre strøk.
Hvordan vedlikeholde tidligere oljede benkeplater?


Benkeplaten rengjøres grundig med Osmo 8016 Vask og Pleiemiddel eller Osmo 8026 Spray Cleaner. Overflaten må være ren og tørr før påføring av ny TopOil i samme farge. Feltvis vedlikehold gjøres enkelt ved å polere på produktet på slitte partier.
Kan man reparere overflaten ved skader?


Skadede områder behandlet med Osmo Hardvoksolje kan repareres feltvis.
Ved riktig bruk av produktene kan dette gjøres uten synlige skiller.

Man kan forsiktig polere inn tilsvarende produkt som er brukt ved tidligere behandling.
Det er viktig å prøve seg frem og bruke liten mengde med produkt om gangen.
Hva er forskjellen på Hardvoksolje Pigmentert og Dekorvoks?


Hardvoksolje Pigmentert har mindre pigmenter i seg, og gir en svakere innfarging enn Dekorvoks. Dekorvoks har mer pigmenter i seg, og gir en mer fargesterkt resultat. Begge produktene kan brukes til behandling av gulv, tak, vegg, møbler og andre interiørdetaljer av tre.
Det er lik fremgangsmåte ved bruk av begge produktene.

Ved behandling av overflater som IKKE er utsatt for slitasje, kan produktene legges i ett eller to strøk avhengig av om man ønsker en transparent eller intensiv farge.

På flater UTSATT for stor slitasje, skal det kun brukes ett strøk farge og påføres et toppstrøk med fargeløs Hardvoksolje Original eller fargeløs TopOil.

På større overflater anbefaler vi å polere inn farge med Osmo FloorXcenter poleringsmaskin. Maskinen kan leies hos enkelte av våre forhandlere.
Hvor mange strøk skal påføres?


Vegg, tak, møbler og andre interiørdetaljer som ikke utsatt for slitasje eller fukt trenger ikke et ekstra beskyttende fargeløst toppstrøk, og kan derfor behandles med et eller to strøk avhengig av ønsket innfarging. På flater utsatt for slitasje skal det påføres et toppstrøk med fargeløs Hardvoksolje, kun to strøk totalt.

For å beholde produktenes gode egenskaper, er det viktig at man følger anvisningen på produktet.
Hvordan behandler jeg gulnet panel?


For å lysne ubehandlet gulnet panel påfører man et produkt med hvite pigmenter. Hardvoks-Olje Pigmentert 3040 Hvit, Dekorvoks 3111 Hvit eller 3186 Snø Matt er eksempler på fine farger som lysner treet. Test fargen på et lite synlig sted ut fra hvor mye hvitpigmentering du ønsker.
Før du starter bør det vaskes med 8016 Vask og Pleiemiddel for å fjerne flekker, fett og smuss på overflaten. Produktet omrøres godt før og under bruk.
Pass på å ha normal romtempratur og god utlufting.
Produktet skal påføres tynt med Omso børste, pensel, pad eller microfiberrull.
Start med å jobbe feltvis 3-4 bord av gangen.

Gjør følgende underveis med disse to ulike produktene:

- Hardvoks-Olje Pigmentert:
Etterstryk ved behov med en børste i treets lengderetning.
For svakere innfarging kan produktet tørkes av med Easy Pad eller lofri klut.

- Dekorvoks:
Overskytende produkt skal tørkes godt av med Easy Pad eller lofri klut

La produktet tørke i 24timer og sørg for god utlufting.

Vegg, tak, møbler og andre interiørdetaljer som ikke er utsatt for stor slitasje eller fukt trenger ikke et ekstra beskyttende fargeløst toppstrøk, og kan derfor behandles med et eller to strøk avhengig av ønsket innfarging.
For å beholde produktenes gode egenskaper, er det viktig at det kun legges to strøk totalt.
Hvordan behandler jeg terrassen?


Osmo Trebeskyttelsesoljebeis er vår utendørs oljebeis som kan benyttes på alle flater av tre utendørs.


Før du behandler din terrasse, må materialene være tørket.
Nye impregnerte materialer må tørke i 3–4 uker avhengig av været.
På våren og høsten kan lave nattetemperaturer forsinke tørketiden.
Pass også på at treoverflaten er frostfri, ren og ikke støvete.
Ikke påfør produktet i direkte sollys, da vil produktet tørke veldig raskt og påvirke sluttresultatet.

Dersom terrassen er beiset eller oljet fra før, anbefaler vi å bruke Trefornyer Power Gel for å gjenopprette treets naturlige utseende og fjerne evt. grånede overflater.

Start alltid med et prøveoppstrøk på tilsvarende underlag du skal behandle før hele overflaten behandles.

Produktet påføres tynt ett til to bord i hele lengden med pensel, kost eller rulle langs trestrukturen. Tørk av overskytende produkt med pensel eller lofri klut for best resultat. Produktet skal ikke danne en film på overflaten, men trekke inn i treverket.
Hvorfor blir gulvet gult under tepper som har ligget lenge?


Flater som dekkes til av feks. møbler, bilder og tepper vil over tid forandre farge da flater behandlet med naturlige oljer blir mørke i fravær av lys.
Dette synes best på lyse farger. En allerede mørknet flate vil jevne seg ut igjen når den får nok lys. Vi anbefaler å vente med å henge opp, eventuelt legge på tepper de første månedene etter behandling vil effekten reduseres men ikke forhindre mørkningen av oljen.
Hvilket produkt skal jeg bruke til kryssfinèr?


Til kryssfinèr kan man bruke Dekorvoks, Hardvoksolje Pigmentert og Hardvoksolje Original.

For et mest mulig naturlig resultat, anbefaler vi Hardvoksolje Pigmentert 3041 Naturell eller 3040 Hvit avhengig av den naturlige fargen på treverket som er benyttet på kryssfinèren.

Fargene gir et ubehandlet utseende da de inneholder litt hvite pigmenter som vil motvirke at treet får en permanent „våt effekt“.

På flater som ikke er utsatt for slitasje, kan man legge et strøk.
Ønsker man en sterkere farge, kan man legge to strøk.

Husk alltid å gjøre et prøveoppstrøk før hele overflaten behandles.
Kan Osmo sine produkter benyttes i badstue?


Vi har ingen produkter som er laget for bruk i badstue.
Hardvoksolje vil avgi lukt ved høye temperaturer og høy luftfuktighet.
Kan alle produktene brukes på alle treslag?


Nei, det kan de ikke.
Noen tresorter er harde og trekker til seg lite produkt.
På side 25 i vår hovedkatalog finner du oversikt over våre anbefalte produkter avhengig av streslag.

Du finner også denne siden som pdf. her.
Er du fortsatt usikker eller du har valgt et produkt som ikke står i oversikten, ta kontakt med oss.