top of page
Drammen35224.jpg
OSMO  REFERANSEPROSJEKT  > BRANDENGEN SKOLE

BRANDENGEN SKOLE

Drammen satser på å bli Norges grønneste kommune. Miljøfokuset har derfor vært sterkt i dette prosjektet. Bygningen er oppført i massivtre og oppvarmingen skjer ved at det hentes varme fra grunnen. Da møbler og inventar skulle kjøpes inn, var det en selvfølge å stille krav om at alt var Svanemerket. Osmo er benyttet som overflatebehandling, og skolebygget har et lyst og godt innemiljø.

Bygget er på totalt 3000 m² over tre etasjer og inneholder både klasserom, atrium og arbeidsrom for lærere. Splitkon har levert til sammen ca. 66 m³ limtre og ca. 1150 m³ massivtre til skolebygget.

 

Drammen35228.jpg
Drammen35231.jpg
Drammen35226.jpg

AREAL
3000 m²

EIERSKAP
Drammen Eiendom KF

ENTREPRENØR
Hent AS

ARKITEKT
Ola Roald Arkitektur AS

Drammen35224.jpg
bottom of page