top of page
Turnhall.jpg
OSMO  REFERANSEPROSJEKT  > BAMBLE UNGDOMSSKOLE

BAMBLE UNGDOMSSKOLE

Ved siden av den gamle ungdomsskolen på Grasmyr i Bamble, har kommunen samlokalisert alle sine fem ungdomsskoler i nye Bamble Ungdomsskole. I tillegg har de bygget to nye idrettshaller, svømmebasseng og en stor kulturdel. Bygget har campusområde, hvor ny ungdomsskole og tidligere videregående samt bygg med ulike funksjoner er knyttet sammen med overdekket uteplass. Prosjektet har vært kostnadseffektivt og har fokusert på sambruk av arealer. I tillegg har prosjektet oppnådd BREEAM-NOR Very Good med 50% energireduksjon i forhold til TEK17, og 50% reduksjon i klimagasser. Osmo er leverandør av innendørs overflatebehandling til alle treoverflater, i klasserom, allrom og flerbrukshall. I tillegg benyttes Osmo produkter til rengjøring og vedlikehold.

Sørfasade skolebygg.jpg
Hjerterom mot administrasjon.jpg

AREAL
14.633 m²

EIERSKAP
Bamble kommune

ARKITEKT
Spinn Arkitekter

ILLUSTRASJON
Backe Vestfold Telemark

Klasserom.jpg
Hjerterom mot amfi_.jpg
Nordfasade.jpg
bottom of page